ข่าว & กิจกรรม

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม)

อ่านเพิ่มเติม»

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจ ร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฟรี !!! ด่วนจำนวนจำกัด)

อ่านเพิ่มเติม»

งานบริการด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

อ่านเพิ่มเติม»

เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา 

อ่านเพิ่มเติม»

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (ยูเออี) นำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม»