ช่างเทคนิค

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานเป็นช่างเทคนิค ประจำทีมตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติงานภาคสนามทั่วประเทศ ดูแลการติดตั้ง/แก้ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ต่างๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
 • - เพศชาย อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์ (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • - จบ ปวช-ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้ากำลังขึ้นไป หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • - ชอบงานซ่อมบำรุง แก้ปัญหาด้านไฟฟ้าได้ดี
 • - ขยัน , อดทน, ซื่อสัตย์, รักงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • - สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

  ทำงาน
 • - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

  ค่าตอบแทน
 • - ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา+ ความสามารถ + ประสบการณ์)

  วิธีการสมัคร
 • ส่งประวัติโดยย่อ เบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่อีเมล์: recruit@uaeconsultant.co.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ ก่อน 15.00 น. กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครงานมาแสดง ดังนี้
  • รูปถ่าย 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • เอกสารแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนาปริญญาบัตร 1 ชุด

  สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณอัญชลี โทร. 0-2763-2828 ต่อ 2934 หรือ 0-2763-2844-5

กรอกใบสมัคร»