• บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

    โครงการจ้างศึกษาการพัฒนางานวิเคราะห์และทดสอบสารมลพิษอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2546 - 2548 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

    อ่านเพิ่มเติม »

  • การฝึกอบรมด้านห้องปฏิบัติการ

    UAEมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทดสอบดัชนีต่างๆ พร้อมให้บริการ ฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯลฯ

    อ่านเพิ่มเติม »