การฝึกอบรมด้านห้องปฏิบัติการ

UAE มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบคุณภาพ และเทคนิค การตรวจวิเคราะห์ทดสอบดัชนีต่างๆ พร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศกลุ่มประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯลฯ

  • การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) และอื่นๆ
  • เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยงานที่ใช้บริการฝึกอบรม
Back »