ข่าว & กิจกรรม

** ด่วน!!! ขยายระยะเวลารับสมัครสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ในโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย