ข่าว & กิจกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม)

รับสมัครวันนี้ - -9 มีนาคม 2561 (ฟรี!!! รับจำนวนจำกัด) ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก>>

ทั้งนี้ จะมีการจัดสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดการของเสีย จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวังใต้ ห้องท่าวัง 1 ชั้น 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโฆษะ ห้องมงกุฏพลอย ชั้น 16 จังหวัดขอนแก่น
  • วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ ดังนี้