ข่าว & กิจกรรม

สัมมนาดีดกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสัมมนาแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมและความจำเป็นในการเข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 6 ภูมิภาค (ฟรี !!! ด่วนจำนวนจำกัด)