ข่าว & กิจกรรม

**กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเชิญสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจ ร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 2 และสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฟรี !!! ด่วนจำนวนจำกัด)