ข่าว & กิจกรรม

โครงการดีๆ ยูเออี สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้จัดชุดป้องกันทางการแพทย์ และอุปกรณ์ PPE หน้ากากผ้าจำนวน 300 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 750 ชิ้น ป้องกันโควิด-19 เพื่อบริจาคให้กับกองระบาดวิทยา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Face Shield จำนวน 100 ชิ้น หน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่อยู่เลขที่ 24/56 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Face Shield จำนวน 325 ชิ้น
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 ถ.มิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Face Shield จำนวน 325 ชิ้น