ข่าว & กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 หลักสูตรชีววิทยาสภาวะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยคุณสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบรางวัลแทน กับ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล