ข่าว & กิจกรรม

งานบริการด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 

อ่านเพิ่มเติม»

เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการภายใต้กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ บางนา 

อ่านเพิ่มเติม»

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแนะนำข้อมูลโครงการแก่ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

อ่านเพิ่มเติม»

ภาพบรรยากาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ (ยูเออี) นำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม»

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)  โดย คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะทำงาน ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

อ่านเพิ่มเติม»

ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม»

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม»